Avatar

e-audit - świadectwa energetyczne, certyfikat energetyczny, audyt energetyczny

Charakterystyka energetyczna budynków CEB.COM.PL

Firma CEB.COM.PL Aleksander Sudoł - Charakterystyka energetyczna budynków sporządza świadectwa energetyczne, audyty energetyczne oraz projektowaną charakterystykę energetyczną dla wszystkich rodzajów lokali i budynków. Nasze wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe daje Państwu gwarancję wysokiej jakości wykonanych usług. Świadectwo energetyczne wykonywane jest zgodnie z metodyką określoną przez Ministerstwo Infrastruktury a jego sporządzenie poprzedzone jest każdorazowo wizytą w lokalu/budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej potocznie nazywane świadectwo energetyczne określa stan jakości energetycznej budynku i obecnie jest potrzebne do sprzedaży albo wynajmu budynków lub lokali. Nadzór budowlany wymagał tego dokumentu przy oddawaniu domu do użytkowania do 09.03.2015 roku. Świadectwo energetyczne to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków produkcyjnych/usługowych/użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii wykorzystanej do celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych cech, lub na podstawie pomiaru zużycia energii budynku przez jego użytkowników z 3 lat poprzedających ocenę energetyczną budynku.

Dla jakich budynków/lokali wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynków?

  1. 1. budynków zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,
  2. 2. lokali zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  3. 3. wynajmowania budynku/lokalu
  4. 4. dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektując dom potrzebujesz projektowanej charakterystyki energetycznej która jest wymagana obecnie w nadzorze budowlanym przy składaniu projektu budowlanego po pozwolenie na budowę budynku. W dokumencie tym można zapoznać się ze stratami energetycznymi potrzebnymi do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo straty na chłodzenie jeśli jest klimatyzacja oraz straty energii na oświetlenie wbudowane w budynkach użyteczności publicznej.

Charakterystyka ekonomiczno-energetyczna budynku

Każdy budynek można opisać za pomocą wielu parametrów technicznych i energetycznych. W charakterystyce określającej energooszczędność domu najważniejsze są dwa wskaźniki: wskaźnik energetyczny i wskaźnik ekonomiczny. Pierwszy z nich określa ile energii będzie potrzebne na ogrzanie Twojego domu, przygotowanie ciepłej wody oraz na wentylację i ewentualnie chłodzenie budynku. Drugi wskaźnik mówi o kwocie, jaką za tę energię trzeba będzie zapłacić. Oba te wskaźniki oraz wiele innych, równie pożytecznych informacji znajdziesz w przewidywanej charakterystyce ekonomiczno-energetycznej Twojego domu. W tym dokumencie zamieścimy również propozycje wprowadzenia praktycznych rozwiązań, które pokażą Ci jak wykorzystując odnawialne lub alternatywne źródła energii zmniejszyć rachunki.

Charakterystyka Energetyczna Budynków CEB.COM.PL
Projektowana charakterystyka energetyczna


Studia na kierunku Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków

Masz ochotę napisać do mnie list? Kontakt e-mail.